Tijdelijke nood dijkverhoging land

Tijdelijke nooddijk nood dijk waterkering bij overstroming

In Nederland zijn wij welbekend met wateroverlast en overstromingen. De vroegere oplossing tegen wateroverlast en overstromingen waren zandzakken.

Voor de bescherming tegen wateroverlast en overstromingen van industrie, bedrijventerreinen, snelwegen, zwakke dijken, land, is er nu de snel toepasbare tijdelijke nood watering/dijkverhoging te huur of te koop.

onbeperkte lengtes nood dijk/nooddijk/waterkering te huur/te koop

diverse hoogtes nood dijk/nooddijk/waterkering te huur/te koop

snel te plaatsen nood dijk/nooddijk/waterkering te huur/te koop